Deze website is nog niet volledig en we sleutelen er nog aan:
tekstjes schrijven, foto's bijeenscharrelen,

Met dank aan Trees Bevernage voor het grafisch ontwerp (www.treesb.be)
en met dank aan Evert Bevernage voor het schrijven van de code!

Deze website draait best in programma's die de universele code respecteren (Firefox en Safari).