Het begijnhof wordt sinds het begin van de jaren '90 in fasen gerestaureerd.
Fases 1 en 4 omvatten woningen en conventen die aan particulieren in erfpacht gegeven worden.
Fase 2 omvat woningen gerestaureerd in opdracht van de sociale woningbouwmaatschappij Volkshaard.
Fase 3 omvat de restauratie van de begijnhofkapel en de verwezenlijking van een brandweerdoorgang.
De plannen voor fase 5 zijn klaar. De restauratie van deze panden start na goedkeuring van het subsidiedossier.

Het begijnhof is werelderfgoed.

De gebouwen dateren vooral uit het midden van de zeventiende eeuw. De restauratie is zodanig dat de geschiedenis van de woningen nog kan worden afgelezen. In de negentiende eeuw werden de meeste witstenen kruismonelen uit de gevels verwijderd en werden de ramen verdiept en vergroot naar de toen heersende mode. Deze vormentaal wordt behouden.

De renovatie gebeurt met medewerking van Architectenbureau Van Acker & Partners.
Inbreng IB: architectuur van de door NV Ingenieursbureau G. Derveaux gerestaureerde gebouwen vanaf restauratiefase 2.