Het initiŽle plan om het gehele bouwblok tussen Sint-Baafsplein, Lange Kruisstraat, Korte Kruisstraat en de achtergrenzen van de percelen aan de Mageleinstraat te slopen en te vervangen door en prestigieuze nieuwbouw winkelgalerij, bleek op het ogenblik dat de meeste verwervingen gebeurd waren, achterhaald door de tijdsgeest.

De bestaande bebouwing werd diepgaand onderzocht en een nieuw project werd uitgewerkt, met open ruimtes en stegen waarbij de waardevolle elementen van de oude bebouwing een sleutelrol kregen. Aan de cryptes werden rechtstreekse toegangen gegeven.

De gevelarchitectuur werd zodanig ontwikkeld, dat in de toekomst afzonderlijke aanpassingen van de gevels van de commerciŽle ruimtes mogelijk zijn zonder het geheel te schaden.

Tegelijk werden op aangrenzende percelen renovatiewerken uitgevoerd in opdracht van een andere opdrachtgever en architect.

Korte tijd later werd in een tweede fase een doorgang gecreŽerd naar de Mageleinstraat.

Inbreng IB: algemeen stedenbouwkundig concept, architectuur en werfleiding.