Een interdisciplinaire aanpak van het ontwerp moet zorg dragen dat de geluidsschermen niet alleen akoestisch behoorlijk scoren maar ook landschappelijk en technisch een goed resultaat geven.

Project met medewerking van Acoustic Technologies en Buro voor Vrije Ruimte.

Inbreng IB: leidend architect.

Opmerking:
tijdens uitvoering werd door de opdrachtgever beslist om de initieel voorziene haagbeplanting ter plaatse van de standaard absorberende schermen niet uit te voeren.

Illustraties: