De vier bouwvallige woningen op dit amper 89 m2 groot perceel - omstreeks 1880 bewoond door ca. 24 personen ! - werden vervangen door een nieuwbouwwoning met tuintje en vormden het begin van de renovatie van dit deel van de Prinsenhofbuurt.

Omwille van de slechte draagkracht van de grond en de wankele toestand van de aangrenzende gebouwen, werd gekozen voor een houten structuur van kolommen en zware balken, die nog voor de slopingswerken werd gemonteerd en tijdens de delicatie sloopwerken fungeerde als stutting.

Beide straatgevels zijn traditioneel in metselwerk gebouwd. Beide tuingevels zijn opgevat als houten wanden bekleed met tegelpannen. Draagstructuur, vloeren, zolderingen en ramen zijn van zichtbaar blijvende Oregon.